Missie & visie
  • Demo
  • Demo
Rigth now get betting bonus from bookmakers

The Betst bookmaker bet365 uk best odds.

Missie & visie

De missie van Sanitas Zorg is voorlopig als volgt geformuleerd:

“Sanitas Zorg ondersteunt mensen bij het zichzelf kunnen zijn en blijven, door hen te begeleiden in zorg en huishouden.”

 

De kernwaarden van Sanitas Zorg, waar wij veel waarde aan hechten, zijn hieronder gepresenteerd.

Betrouwbaar - we houden ons aan de afspraken en doen wat we zeggen en we zijn eerlijk over onze mogelijkheden en onmogelijkheden.

Flexibel - wij zijn in staat om adequaat in te spelen op de veranderende zorgmarkt en gebruikerswensen van onze cliënten.

Vernieuwend - we durven af te wijken van de normale gang van zaken door creatief te zijn, gebruik te maken van al onze kwaliteiten en we proberen andere werkwijzen uit om tot verbeteringen te komen.

Professioneel - we zetten al onze vakkennis en deskundigheid in om de goede dingen te doen en de dingen goed te doen.

Inlevend - we kruipen in de huid van de ander, hebben begrip voor wat hij doet en zijn betrokken.

Bookmaker No1 in The UK - WilliamHill UK by w.artbetting.net
Find The Best English Bookmakers by bigtheme.net