Clientenraad
  • Demo
  • Demo
Rigth now get betting bonus from bookmakers

The Betst bookmaker bet365 uk best odds.

Clientenraad

Wij vinden het belangrijk dat u betrokken wordt in de beleidslijn van onze organisatie. Sanitas Zorg heeft daarom, conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) een cliëntenraad ingesteld. De cliëntenraad heeft als taak om, binnen het kader van onze doelstellingen, de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten te behartigen.

Via de cliëntenraad heeft u derhalve medezeggenschap in ons beleid. De cliëntenraad bestaat uit leden die in ons werkgebied wonen. Periodiek vergadert de cliëntenraad met het management van Sanitas Zorg zodat informatie en kennis kan worden uitgewisseld en de stand van zaken rondom actuele onderwerpen aangaande cliënten kunnen worden besproken.

Wilt u meer informatie over onze cliëntenraad? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 06-46872269.

Bookmaker No1 in The UK - WilliamHill UK by w.artbetting.net
Find The Best English Bookmakers by bigtheme.net